AB Höganäshem

 

Så här går det till att söka lägenhet

Registrera dig

För att söka en lägenhet eller bilplats hos oss så måste du först registrera dig och fylla i en intresseanmälan på hemsidan, det kan du göra här. Tänk på att om du inte har en e-postadress själv så går det bra att använda sig av en familjemedlems eller väns e-post. I sådana fall blir det de som bevakar dina sidor.

Köpoäng

När du har registrerat dig i bostadskön samlar du köpoäng  som du söker lägenhet och p-plats med beroende på vilken intressekö du satt upp dig i.

1 köpoäng = 1 dag

Medsökande

Om du står som medsökande på en ansökan och vill ta bort dig, för att istället ha en egen ansökan, så kan du inte tillgodoräkna dig de köpoäng ni har haft tillsammans. De köpoängen ligger kvar hos huvudsökande och medsökande får börja om från början.

Logga in & uppdatera

Ansökan är aktuell i 12 månader, så för att inte bli raderad måste du logga in minst en gång under en 12-månadersperiod. Du loggar in med ditt personnummer och ditt lösenord. Varje gång du loggar in på ”Mina sidor” förnyas ansökan och ligger kvar i 12 månader från inloggningsdatum. Det är du som sökande som är ansvarig för att dina uppgifter stämmer, så ta för vana att läsa igenom dem med jämna mellanrum. Glöm inte att trycka på spara-knappen efter uppdatering.

Lediga lägenheter

Du får inga erbjudande om ledig lägenhet utan du måste själv bevaka vilka lägenheter som är lediga och anmäla dig på de lägenheter som du är intresserad av. Lediga lägenheter visas på Höganäshems hemsida fortlöpande och är publicerade i ungefär en vecka. Finner du en lägenhet intressant anmäler du ditt intresse via hemsidan.

Du kan anmäla ditt intresse för max 5 lägenheter samtidigt.

Bo-Direkt

Lägenheter som är lediga med kort varsel publiceras som Bo-Direkt. Dessa lägenheter hyrs inte ut enligt vanliga köregler, utan uthyrningsprocessen påbörjas direkt. Det innebär att ju snabbare du anmäler dig desto större möjlighet har du att få hyra lägenheten. Förutsättningen är att du uppfylller AB Höganäshems grundkrav och klarar av att betala hyran. Du ska också vara beredd att hyra lägenheten så snart den är ledig.

Prenumerera på lediga lägenheter

Det finns även en möjlighet att prenumerera på mail för att få information om när det finns lägenheter som stämmer överens med dina önskemål. Observera att mailet inte är ett erbjudande utan endast ett tips om att det finns ett ledigt objekt som stämmer överens med dina önskemål. Du måste alltså själv logga in på hemsidan och anmäla ditt intresse om du är intresserad av någon lägenhet.

Visning och svar

Efter ca 1 vecka kommer de som har flest köpoäng att erbjudas visning, under förutsättning att kraven i vår uthyrningspolicy uppfylls. Lägenheten visas av Höganäshems personal. Efter visningen loggar du in på ”Mina sidor” och tackar ja eller nej till erbjudandet. (Om det av någon anledning inte går att svara på erbjudandet på hemsidan, så måste du höra av dig till oss innan svarstiden går ut. Om kontoret har stängt måste du maila oss eller ringa och prata in meddelande på telefonsvararen, så noterar vi svarstiden.)

Tänk på att:

• du inte plockar bort dig på en lägenhet även om det står att du inte har blivit erbjuden visning. Eftersom det ibland händer att alla de som har blivit erbjudna visning i första omgången tackar nej eller inte hör av sig, går vi vidare i kön för ytterligare visning/visningar.

• om du blir erbjuden visning så måste du lämna besked, om du vill ha lägenheten eller ej, senast angivet datum. Annars innebär det att du blir spärrad för att söka lägenhet i 3 månader.

• om du tackar ja till visning men inte kommer, eller om du kommer till visning men inte lämnar besked, så blir du också spärrad för att söka lägenhet i 3 månader.

• om du tackar nej till 3 lägenheter inom en 3-månadersperiod blir du även då spärrad för att söka lägenhet i 3 månader.

Som inloggad på ”Mina sidor” kan du följa hela uthyrningsprocessen för de lägenheter som du har anmält intresse för.

Kontrakt

Av de som har tackat ja till lägenheten kommer normalt den som har flest köpoäng att erbjudas att skriva kontrakt. I samband med detta kommer ett meddelande om att lägenheten är uthyrd att skickas till övriga som var på visning.

Om du blir erbjuden kontrakt på lägenheten kommer du att bli ombedd att lämna ett intyg på att du har en inkomst, t ex arbetsgivarintyg, papper från Försäkringskassan, CSN eller liknande.

När du har skrivit kontrakt på en lägenhet kommer du automatiskt att raderas från bostadskön och sedan måste du bo minst sex månader i den lägenheten innan du kan söka ny lägenhet. (Du kan dock registrera dig som sökande igen när du har flyttat in i den nya lägenheten.) Undantag kan göras om det föreligger särskilda sociala behov eller väsentligt ändrad ekonomi.