Textilåtervinning

2015-04-14

Som ett led i vårt fortsatta miljöarbete kommer Höganäshem tillsammans med Textilrecycling Sverige AB att placera ut kärl för för textilåtervinning.