AB Höganäshem

 

Överlåtelse

En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person. Undantagna från denna regel är närstående som varaktigt sammanbor med hyresgästen. I sådana fall kan hyresnämnden pröva tillståndsfrågan. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen.

Vid bodelning, äktenskapsskillnad eller hyresgästens död gäller att den andre maken får träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna. Liknande förhållanden gäller vid upplösning av sådant samboförhållande som avses i lagen om sambors gemensamma hem.

En förutsättning för överlåtelse enligt ovan är att kraven i vår uthyrningspolicy uppfylls. Ansökan om överlåtelse finns här.

Nyttiga länkar:

Hyresnämnden

Blankett för utskrift:

Ansökan om överlåtelse