På gång

Lista med nyheter
2022-05-11 Kv Lyran - vatten i källaren

På grund av ett driftstopp i kommunens pumpsystem har vatten trängt in i källaren på Storgatan 65. Sanering och avfuktning kommer att påbörjas under dagen.

2022-05-05 Hjälp oss spara på vattnet

En droppande kran gör av med nästan 100 liter vatten per dygn och en toalettstol som står och rinner gör av med över 1000 liter vatten per dygn. Har du en kran som droppar eller en toalettstol som rinner ber vi dig därför att felanmäla detta till oss.

2022-05-02 Kontor och kundservice stängt 4 maj

Onsdagen den 4 maj är kontor och kundservice stängt pga av utbildning.

2022-05-02 Nu slutar vi skicka pappersavi vid autogiro

Från och med maj kommer du som har autogiro inte längre att få en hyresavi på papper. Genom att sluta skicka ut avierna minskar vi antalet utskrifter och tar ytterligare ett steg mot en mer hållbar värld.

2022-04-06 Kontoret stängt 13 april

Onsdagen den 13 april stänger vi kontor och kundservice då hela personalen jobbar ute i våra bostadsområden. Kom gärna fram och prata med oss och berätta hur vi skulle kunna förbättra ditt bostadsområde.

2022-03-30 Räddningstjänsten övar

Mellan den 5-8 april kommer Räddningstjänsten att genomföra övningar i de tre huset på Väpnaregatan 25-27. Övningarna kommer inte att omfatta några bränder eller släckning av eld.

2022-03-16 Kontoret stänger kl 12 tisdagen 22 mars

Tisdagen den 22 mars stänger kundservice kl 12.00 pga utbildning. Numret till felanmälan är öppet som vanligt mellan kl 09.30 - 11.00.

2022-03-02 Skyddsrum

Med anledning av Rysslands agerande och den oro det medför har vi fått frågor om skyddsrum, vart de finns och hur det fungerar. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hemsida kan du läsa mer om skyddsrum och vart de finns.

2022-02-11 Hyresförhandlingen 2022 klar

Hyresförhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Höganäshem. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning med 1,85 procent från och med den 1 mars 2022.

2022-02-09 Varning för falska försäljare

Vi på Höganäshem har fått uppgifter om en dörrknackare som säger sig vilja sälja diverse varor, och därför vill vi gå ut med en varning om att aldrig släppa in okända personer i trapphuset eller din lägenhet.