AB Höganäshem

 

Andrahandsuthyrning

Om du funderar på att hyra ut din lägenhet i andra hand ska du lämna in en ansökningsblankett och intyg till oss för att få vårt godkännande till uthyrningen.

Tillstånd kan lämnas om du inte själv har tillfälle att använda din lägenhet och har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, t ex arbete eller studier på annan ort. Detta förutsatt att Höganäshem inte har befogad anledning att motsätta sig andrahandsuthyrning.

Observera att det är dina skäl för uthyrning som beaktas, en andrahandshyresgästs behov av bostad tas inte i beaktande.

Hur lång tid som beviljas är beroende på vilket skäl du har för att hyra ut din lägenhet i andra hand. Kontakta våra uthyrare på 042-33 78 78 för närmare information.

Tänk på att…

Vid en andrahandsuthyrning ligger ansvaret för lägenheten alltid hos kontraktsinnehavaren, alltså den person som står som förstahandshyresgäst. Detta gäller betalning av hyra, skötsel av lägenheten och eventuella störningar mm.

Är du utomlands under uthyrningsperioden behöver du även skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i dina hyresangelägenheter under perioden du är bortrest. Den som hyr i andra hand kan inte vara fullmaktsinnehavare. Blankett hittar du här.

Tänk också på att lägenheten aldrig kan överlåtas till en andrahandshyresgäst.

 

Nyttiga länkar:

Hyresnämnden

Hyresgästföreningen

Blankett för utskrift:

Ansökan om andrahandsuthyrning

Fullmakt