Asfaltsarbeten i Kv Kolonien

Den 4 juni kommer arbetet att starta med borttagning av storgatsten samt fräsning av ytan. Den 11-15 juni kommer gatan att asfalteras. NCC markavdelning är anlitat för att genomföra arbetet.