AB Höganäshem

 

Etapp 2 & 3

Den andra etappen kommer att innefatta ett trygghetsboende på 2 fastigheter Löparen 2 med adress Fotbollsgatan 2 och Månstorp 35 med adress Norra  Månstorpsvägen 10 med planerad byggstart hösten 2018 och preliminär inflyttning våren 2020.

Etapp 3 innefattar 1 fastighet Kulan 2 med adress Oxelgatan 6 med planerad byggstart hösten 2018 med preliminär inflyttning hösten 2020.

Mer information kommer efterhand som projektet fortgår.

Kontakt

För mer information om projektet  kontakta Angela Strand på telefon 042-33 78 89 eller via e-post angela.strand@hoganashem.se