Frågor och svar för hyresgäster

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Kan jag betala hyran med e-faktura? 

 • Ja, du anmäler det via din internetbank. Läs mer här.

 • Jag ska flytta, vad gör jag med min tv-box?

 • Innan du flyttar ska du kontakta Telia på telefonnummer 90 200 för information om vad du ska göra med din tv-box. Detta gäller även om du flyttar till en ny lägenhet inom Höganäshem.

 • Jag ska säga upp min lägenhet. Hur lång är uppsägningstiden?

 • Kontraktet ska sägas upp minst tre månader innan du ska flytta. Uppsägningstiden räknas från nästa månadsskifte efter uppsägning, alltså tre hela kalendermånader. Uppsägning ska göras skriftligen. På baksidan av ditt hyresavtal finns möjlighet att skriva en uppsägning, men det går också bra använda ett vanligt papper eller en förtryckt blankett. Mer information finns här.

  Vid dödsfall kan dödsboet inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet med en månads uppsägning räknat från närmast kommande månadsskifte. Mer information finns här.

   

 • Jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand. Hur gör jag?

 • Om du funderar på att hyra ut din lägenhet i andra hand ska du lämna in en ansökningsblankett och intyg till oss för att få vårt godkännande till uthyrningen.

  Tillstånd kan lämnas om du inte själv har tillfälle att använda din lägenhet och har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, t ex arbete eller studier på annan ort. Mer information finns här.

 • Jag ska flytta från min lägenhet. När måste jag lämna nycklarna?

 • När hyrestiden har löpt ut ska du senast påföljande dag lämna lägenheten klockan 12.00. Infaller den dag då lägenheten skall lämnas på en helg, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det istället ske nästa vardag.

  Kontakta din bovärd ca 1 vecka innan du flyttar för att komma överens om tid för avflyttningsbesiktning. Tänk på att all utrustning som tillhör bostaden, t ex dörrar, hatthylla, gardinbeslag mm, måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Lägenheten ska vara tömd och ordentligt städad, det gäller även balkong, förrådsutrymmen och eventuellt garage.

 • Vem kontaktar jag om det uppstår något fel i min lägenhet eller i fastigheten?

 • Felanmälan görs dygnet runt via Mina sidor. 
  Har du inte möjlighet att logga in kan felanmälan istället göras på telefonnummer 042 - 33 78 70, måndag-fredag mellan klockan 09.30-11.00.

  Vid akuta fel efter ordinarie arbetstid ringer du till 070-39 10 199
  Detta nummer rings endast vid akuta fel i din lägenhet när det är fara för fastigheten. 

  Akuta fel är inte droppande kranar, ej fungerande spisplattor, trasiga säkringar eller liknande. Detta felanmäler du som vanligt. Efter kontorstid är det Taxi Höganäs som tar emot samtalen.


  Ohyra
  Upptäcker du skadedjur i lägenheten ska du omedelbart kontakta Nomor på telefon 0771 - 122 300 , för kostnadsfri behandling. Tala om att du är hyresgäst hos Höganäshem.

   

   

 • Jag är i akut behov av en annan lägenhet, kan jag få förtur?

 • Förtur i bostadskön fordrar speciella skäl såsom medicinska eller sociala. Vid t.ex. planerad om- och tillbyggnation eller försäljning kan förtur ges vid avstående av besittningsrätt. Förtur kan också ges i bostadsområdet vid behov av hiss eller bottenvåning på grund av exempelvis ålder, sjukdom eller rörelsehinder.

 • Jag ska flytta och min kompis behöver en lägenhet. Kan jag överlåta lägenheten till hen?

 • En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person. Undantagna från denna regel är närstående som varaktigt sammanbor med hyresgästen.

 • Vi ska separera men jag står inte med på avtalet. Kan jag ändå bo kvar i lägenheten?

 • Ja, om du har varit skriven på adressen, varit stadigt sammanboende samt uppfyller vår uthyrningspolicy. Tillstånd ges om hyresvärden skäligen kan godta förändringen.

 • Jag vill byta min lägenhet mot en annan. Kan ni hjälpa till med det?

 • Om du vill göra ett direktbyte kan du lägga upp en annons på Bostadsbytet via Mina Sidor. När du hittat någon att byta med inkommer ni med en gemensam ansökan. Mer information och blankett hittar du här.

 • Får jag sätta in en tvättmaskin?

 • Ja, om det finns förberett för el och vatten. Installationen ska utföras av person med behörighet.

 • Får jag själv måla om eller tapetsera i lägenheten?

 • Ja, så länge det är fackmannamässigt utfört.

 • Jag tycker att det är kallt i lägenheten. Vad kan jag göra?

  • Se till att termostaterna är ställda i maxläge.
  • Se till att soffor eller långa gardiner inte hindrar värmespridningen från elementet.
  • Tänk på att vädra på rätt sätt. Tvärdrag en kort stund ger bra med frisk luft och samtidigt kyler du inte ner din lägenhet.
  • Har du ändå inte 21°C när du mäter temperaturen mitt i rummet en meter över golvet så gör du en felanmälan.