Farligt avfall

Höganäshem kommer att komplettera i de miljöhusdär det finns plats med insamlingsbox för farligt avfall.