AB Höganäshem

 

Folkparken/ Julivallen

200 bostäder

Mitt i Höganäs pågår utbyggnaden av ett av kommunens allra största bostadsprojekt. Drygt 200 bostäder kommer att byggas i en attraktiv del av staden, med närhet till stadslivet och kusten. Bebyggelsen inom området kommer att vara varierad, med höga flerbostadshus och täta radhuskvarter. I samband med bostadsutbyggnaden kommer även parken att få ett ansiktslyft och öppnas upp i alla vädersträck.

Intensiva byggår

Under våren 2016 har markarbeten startat och med det har några intensiva byggår påbörjats. Fyra exploatörer är involverade i projektet, varav Höganäshem är en. Höganäshem kommer att bygga flerbostadshus med hyresrätter. De tre andra exploatörerna kommer att bygga bostadsrätter i flerfamiljshus och i radhusformat. I utbyggnaden ingår även olika former av verksamheter, koncentrerade till områdets norra del utmed Långarödsvägen.

Varierade verksamheter

De verksamheter som planeras utmed Långarödsvägen kommer vara av skiftande slag. Genom att låta de publika verksamheter vända sig norrut kan Långarödsvägen få en tydligare roll som entré in till stadens centrum.

Etappvis växande

Bebyggelsen inom Folkparken och Julivallen kommer att växa fram etappvis. Området kommer att präglas av en blandad bebyggelse, väl sammanlänkad med den övriga staden och en stor öppen park med entréer från alla vädersträck. Olof Palmes plats kommer få ett ansiktslyft och utvecklas till en livfull torgyta, inramad av olika utåtriktade verksamheter. Som pricken över i:et kommer en ny neonskylt att placeras på de karakteristiska entrétaken för att på nytt välkomna besökare till parken.

Höganäshems tre etapper

Höganäshem planerar att bygga cirka 100 lägenheter totalt i tre etapper med start 2017. 

När nya beslut och när ny information om projektet finns tillgänglig kommer den att publiceras under respektive etapp.

 

STÅR DU I VÅR BOSTADSKÖ?

För att kunna anmäla ditt intresse för nybyggnation behöver du först ställa dig i vår bostadskö. Det gör du snabbt och enkelt här.

Klicka här för att ställa dig i vår bostadskö.

 

 

För mer information om etapperna, klicka vidare nedan på respektive etapp.

Etapp 1 - Månstorp 32
Etapp 2 & 3

 

Kontakt

För mer information om projektet  kontakta Angela Strand på telefon 042-33 78 89 eller via e-post angela.strand@hoganashem.se