AB Höganäshem

 

Försäljning av Nya Långaröd

2018-02-23

Torsdagen 22/2 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om försäljning av samtliga lägenheter. Försäljningen sker till områdets huvudägare Jefast AB.

 TILL HYRESGÄSTERNA INOM STATAREN 1

 

Långarödsvägen 92 A-C, 94 A-C, 96 A-C, 98 A-B

 

Torsdagen 22/2 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om försäljning av samtliga lägenheter inom ovan angivna adresser. Försäljningen sker till områdets huvudägare Jefast AB.

AB Höganäshem kommer, efter detta beslut, upprätta köpehandlingar med köparen.

Den mest troliga överlåtelsedagen blir måndagen den 30/4 2018. Vi kommer under mars månad återkomma med exakt datum då kontrakt är tecknat av båda parter.

I grunden finns ett par anledningen till att just era lägenheter säljs. Den huvudsakliga anledningen är vår nybyggnation, vilket ibland kan föranleda försäljning. I år och några år framåt bygger Höganäshem mycket och nyproduktion är dyrt. För att inte äventyra bolagets ekonomi långsiktigt har beslut tagits om försäljning av Stataren 1. Den andra anledningen är fastigheternas placering. Tillsammans med Jefast AB delar vi undercentral för uppvärmning, vatten m.m., parkeringsytor och tjänster för skötsel. Normalt brukar en fastighetsägare hantera detta inom ett område för att reducera kostnaderna för administration samt för att få en enhetlig förvaltning.

Tyvärr har vi inte, fram tills nu, kontaktat er med anledning av försäljningen utan istället har ni kunnat läsa om detta i tidningen. Personligen tycker jag detta är trist. Givetvis ska den här typen av nyheter komma från oss, ni ska inte behöva läsa om det i tidningen! Processen är dock svår att hantera. Kommunfullmäktige ska fatta beslutet men redan innan blir ärendet offentligt. Ett brev från oss hade informerat er om att: ”vi tänker sälja men vet ännu inte om vi får”. Ett brev vi bedömde som ett mindre bra alternativ.

 

Med vänliga hälsningar

 

Jesper Månsson, Vd

AB Höganäshem