Höganäshems årsredovisning 2018

Det hände mycket spännande på Höganäshem under 2018. Vi byggde ett nytt hus i Folkparken, uppdaterade loggan och arbetade fortsatt med att minska vår klimatpåverkan.