Individuell mätning och debitering

Kv. Flötsen 9 som ligger i området Sjöcrona har i samband med nybyggnationen förberetts för komfortavräkningssystem. Nu har arbetet att slutföra projektet påbörjats.