AB Höganäshem

 

Individuell mätning och debitering

Kv. Flötsen 9 som ligger i området Sjöcrona har i samband med nybyggnationen förberetts för komfortavräkningssystem. Nu har arbetet att slutföra projektet påbörjats.

Installation av mätarna startade under slutet av april, och kommer att pågå i cirka två månader.

De aktuella adresserna är Lergatan 1, Askegatan 1, Travgatan 2, 4 och 5.

Information om hur mätningen tas i bruk och hur detta kommer att fungera, skickas ut till de boende när installationen är genomförd i alla lägenheter inom fastigheten.