Kolonien 1

Höganäshem håller på att upphandla entreprenör för omläggning av yttertak på Kolonien 1