AB Höganäshem

 

Kolonien 1

Höganäshem håller på att upphandla entreprenör för omläggning av yttertaken på Långarödsvägen 50 och 54 samt rivning av skorstenen på Långarödsvägen 50. Tidplanen är att omläggning av tak sker på Långarödsvägen 54 under 2014 och att omläggningen av tak på Långarödsvägen 50 utförs under första halvåret 2015. I upphandlingen ingår option på resterande hus, halva taket på Långarödsvägen 48 och hela taket på Långarödsvägen 44 och 46.

Närmare information kommer att delas ut till respektive hus när det blir aktuellt.