Låssystem Polaris

Låssystemet i Kv Polaris kommer att bytas ut och arbetet med det påbörjas i december.