Loftgångar på Trevnaden

Beläggningen på resterande loftgångar i Kv Trevnaden ska bytas. Med anledning av mer omfattande betonglagningar kommer arbetet att fortsätta i mars/april 2013, när det inte föreligger risk för frost.