Miljöhus i Kv Lyran

Nytt miljöhus kommer att byggas på gården i Kv Lyran, med början i mitten av april och det beräknas vara färdigt i början av juni. Vi kommer att riva det befintliga miljöhuset, vilket innebär att sopkärlen kommer att stå utomhus under byggtiden.