Miljöhus i Viken

Två nya mijöhus byggs i Viken med början i mars och beräknas var färdiga till den 1 juni 2012. PEAB är totalentreprenör och kommer att genomföra projektet. Mijöhusen komer att byggas parallellt och påbörjas vid Ringvägen 132 för att sedan omgående börja vid Ringvägen 114.