AB Höganäshem

 

Miljöhusprojektet inom kv. Kolonien fortsätter

Efter ett uppehåll på tre veckor fortsätter samarbetet mellan Kullagymnasiet och AB Höganäshem. Projektet pågår mellan 28 augusti till och med 15 september. Miljöhusen ska målas invändigt med färger som ska göra sopsorteringen enklare. Under tiden ett miljöhus målas kommer sopkärlen ställas utanför miljöhuset dagtid. Varje lägenhet kommer att få nya återvinningspåsar där ni kan samla och sortera alla vanliga sopor. Dessutom delar vi ut nya sorteringskärl till restavfall och organiskt avfall.