Ny belysning inom Brorsbacke

Fasadbelysning, belysning på parkering och stolpbelysning inom hela området kommer att bytas. Vi kommer även att komplettera med ny belysning både med tanke på trygghet och estetik. Arbetet pågår under oktober och november.