Ommålning av parkeringsplatser

Under september månad kommer vi att måla nya linjer på parkeringsplatserna på ett antal områden.