Relining av avloppsstammar i kv Hammaren

I oktober börjar arbetet med att relina avloppsstammarna i kv Hammaren och beräknas att vara klart i början av december.