Renovering av Kv Baneret

Nu är det dags för upprustning av Kv Baneret.