AB Höganäshem

 

Tak- och fasadarbete på Långgatan 16-20 (Polaris)

Med start under vintern kommer tak samt fasad att renoveras på Långgatan 16-20. I samband med detta arbete kommer en del fönster att bytas, nytt fasadmaterial kommer att sättas, balkongfronterna ersätts med frostade glaspartier m.m.

Med start under vintern kommer tak samt fasad att renoveras på Långgatan 16-20.
I samband med detta arbete kommer en del fönster att bytas, nytt fasadmaterial kommer att sättas, balkongfronterna ersätts med frostade glaspartier m.m.

Arbetet planeras att vara klart i mitten av december. Ansvarig entreprenör för detta arbete är Peab.