Tak- och fasadarbete på Långgatan 16-20 (Polaris)

Med start under vintern kommer tak samt fasad att renoveras på Långgatan 16-20. I samband med detta arbete kommer en del fönster att bytas, nytt fasadmaterial kommer att sättas, balkongfronterna ersätts med frostade glaspartier m.m.