AB Höganäshem

 

Test av brandlarmet på Brorsbacke Västra 25

Fredagen den 22 december kommer funktionen av brandlarmet kontrolleras i fastigheten Inom kv. Brorsbacke Västra 25, Höganäs.

 

I fastigheten Brorsbacke V 25 kommer kontroll av brandlarmsfunktionen att utföras fredagen den 22 december. Bland annat kommer man att testa funktionerna i branddektetorerna.

Testerna av brandlarmet kommer innebära en del oväsen, dock ska inte byggnaden utrymmas.