Underhållsarbeten inom Kv. Kolonien 1

Underhållsarbeten omfattar takomläggningar, byte av panel på fasader och balkong, tilläggsisolering, rivning av skorsten samt målning av panel på gavlar. Arbetet startar vecka 18 och beräknas vara klart under september månad. HA Bygg är totalentreprenör.