Utemiljön på Brorsbacke

För att öka trygghet och trivsel i Kv Brorsbacke kommer vi att utföra en del förbättringsåtgärder, bl a i form av att byta ut stora buskage mot mindre.