AB Höganäshem

 

Miljöhusprojektet inom kv. Kolonien fortsätter