AB Höganäshem

 

Välkommen till Höganäshem

 

Sjöcrona etapp 3

Lägenheterna har varit publicerade för sökande 1-10 september 2018 och erbjudande har nu börjat skickas ut till de sökande.

Kontakta oss

Besöks- och telefontider till reception och felanmälan hittar du nedan. Felanmälan gör du lättast dygnet runt via Mina Sidor.

Ledigt

Även du som inte är registrerad som sökande kan titta på våra lediga objekt.

Nyheter

Hyresrätten nr 2 2018

2018-10-18

Angående tidplan från Eltel

Den tidplan som har skickats ut från Eltel angående installation av mediaomvandlare...

2018-10-17

Det nya fibernätet - Vad händer med mitt befintliga TV, bredband och telefoni?

2018-10-16
 
pe

På gång hos Höganäshem

Underhållsarbete på yttertaket på Kv Diana

2018-09-13Vid en besiktning av fastigheten framkom att taket behöver renoveras. Det som ska åtgärdas är rötskador på takutsprång, tegelfogar på skorstenar, lösa takpannor samt att rensa hängrännor. För byggnadsarbetarnas säkerhet har vi byggt en ställning runt om hela huset. Arbetet beräknas pågå i 3-5 veckor beroende på väder, det innebär att ställningen rivs i slutet av oktober. Arbetet utförs av MVB.

Installation av innetemperaturgivare

2018-04-09Som ett led i Höganäshems strävan att behålla en god inomhusmiljö i våra lägenheter kommer vi att installera trådlösa temperaturgivare i samtliga lägenheter på Kolonien.