AKUT ELLER INTE

Om felet kan innebära risk för personskada eller skada på fastigheten betraktas det som akut. Då ska du genast vända dig till din bovärd så att felet kan åtgärdas direkt. När det uppstår ett akut fel efter kontorstid ringer du istället 010-470 52 52. 

EXEMPLE PÅ AKUTA FEL 

AVLOPP: Stopp i avlopp med stigande vatten. Vattnet rinner inte ner i avlopp och risk finns för vattenskada eller personskada.

EL: Helt strömlös lägenhet / trapphus eller skada på elledning. Risk finns för personskada.

VATTEN: Vatten strömmar från t ex ledning.

VITVAROR: Kyl, frys eller spis är helt ur funktion.

EXEMPLE PÅ ICKE AKUTA FEL 

AVLOPP: Vattnet rinner långsamt i avloppet men det är inte helt stopp.

EL: Automatsäkring eller propp i lägenhetens proppskåp har löst ut.

VATTEN: Droppande kran.

VITVAROR: Trasig lampa i kyl eller frys. Spisplatta eller ugn fungerar ej.

 

avloppsrör