AB Höganäshem

 

Flytta ut

Uppsägning

Uppsägning ska göras skriftligen. På baksidan av ditt hyresavtal finns möjlighet att skriva en uppsägning, men det går också bra använda ett vanligt papper eller på en förtryckt blankett.

Kontraktet ska sägas upp minst tre månader innan du ska flytta. Uppsägningstiden räknas från nästa månadsskifte efter uppsägning, alltså tre hela kalendermånader.

Några exempel:

Om du säger upp din lägenhet den 31 januari så gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj. Uppsägningstiden är alltså februari, mars och april.

Om du däremot säger upp lägenheten den 4 februari så gäller uppsägningen till den 1 juni. Uppsägningstiden är då mars, april och maj.

Förbesiktning

När uppsägningen har kommit oss tillhanda så skickar vi en bekräftelse och i den meddelar vi när lägenheten ska förbesiktigas, och du som hyresgäst bör vara närvarande då. Skulle tiden inte passa hör du naturligtvis av dig till oss för att komma överens om en annan tid. Förbesiktningen görs för att vi ska veta i vilket skick bostaden är och för att du ska ha en möjlighet att åtgärda eventuella brister i tid.

Visning

Cirka en vecka efter förbesiktningen kommer Höganäshems personal kontakta dig för att boka tid för visning av din lägenhet. Vår personal visar lägenheten för nya sökande. Du väljer själv om du vill vara delaktig i visningen.

Avflyttning

När hyrestiden har löpt ut ska du senast påföljande dag lämna lägenheten klockan 12.00. Infaller den dag då lägenheten skall lämnas på en helg, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det istället ske nästkommande vardag.

Kontakta din bovärd cirka en vecka innan du flyttar för att komma överens om tid för avflyttningsbesiktning. Tänk på att all utrustning som tillhör bostaden, t ex dörrar, hatthylla, gardinbeslag mm, måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Lägenheten ska vara tömd och ordentligt städad, det gäller även balkong, förrådsutrymmen och eventuellt garage.

Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten, eller om städningen inte blir godkänd, så kommer du att bli fakturerad i efterhand.

I samband med avflyttningsbesiktningen ska samtliga nycklar lämnas till bovärden. Om tvättcylinder, passerbricka eller parkeringskort finns, skall detta lämnas vid samma tillfälle.

 

Blankett för utskrift:

Uppsägning