Tillgänglighetsredogörelse

AB Höganäshem står bakom denna webbplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur www.hoganashem.se uppfyller lagen om tillgänglighet på webben, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Brister som sannolikt kan åtgärdas av en webbredaktör

Nedanstående brister gäller inte alla sidor på hoganashem.se, men det är brister som förekommer på hemsidan.

 • Merparten av våra pdf-dokument är inte tillgängliga. Dessa kommer antingen göras mer tillgängliga, omvandlas till webbsidor eller tas bort helt.
 • Vissa sidtitlar är inte unika och informativa.
 • Alternativtext saknas på vissa bilder.
 • Otydliga länktexter för skärmläsare.
 • Inbäddade videos som saknar tillgänglighetsanpassning.

Brister som behöver åtgärdas av leverantören

Webbplatsen har vissa tabelluppbyggda mallar för besökare, från en dator (PC/Mac) som t ex listan med lediga objekt. Dessa tabeller är inte idag, semantiskt uppbyggda med tabellrubriker som TH utan är idag TD. Det kan medföra att med maskinell uppläsning kommer raderna läsas upp från vänster till höger utan inbördes kolumnsindelning. Vår systemleverantör av webbplatsen kommer inom snar framtid att åtgärda detta. 

I HTML-källkoden finns det länkade javascript (js) filer och stilmallar (css). Dessa är typbeskrivna med "text/javascript", som används av äldre webbläsare som t ex Internet Explorer, moderna webbläsare förstår dessa filtyper och dessa beskrivningar av typ behövs inte. Vår systemleverantör av webbplatsen kommer inom snar framtid att åtgärda detta vilket medför att äldre webbläsare inte kommer kunna användas med vår webbplats.

Vi rekommenderar våra besökare att använda en modern webbläsare som följer webstandarder, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari eller Mozilla Firefox. 

 • Taggen "i" används för att lägga till ikoner.
 • Sökrutan saknar etikett och matchande ID till inläsningsfält.

Bristande förenlighet med lagkraven

De brister som är uppräknade ovan har olika prioritet (hög, mellan och låg). Vi arbetar löpande med att åtgärda de brister som har upptäckts. De områden som prioriteras i första hand är:

 • Skriva beskrivande länkar.
 • Göra formulär tillgängliga.
 • Göra tabeller tillgängliga (det betyder i klartext att innehåll i tabeller kommer att skrivas som brödtext istället för i tabellform).
 • Se över vilka bilder som innehåller text.
 • Se över rubrikstruktur.

Oskäligt betungande anpassning

AB Hoganashem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visa typer av brister. Det gäller främst brister med lägre prioritet och som kräver väldigt mycket arbete för att rätta till, eller är väldigt kostsamma att rätta till.

Vad kan du göra om du inte kan använda innehållet på webbplatsen?

Om det finns innehåll på på denna webbplats som inte är tillgängligt för dig skicka e-post till info@hoganashem.se eller ring oss 042-33 78 78.

Rapportera brister i webbens tillgänglighet

För oss på Höganäshem är det viktigt att vi är tillgängliga och att innehållet på vår webbplats följer det nya direktivet. Om du upptäcker problem på denna webbplats eller om du anser att vi inte uppfyller de nya webbdirektiven om tillgänglighet ta kontakt med oss så att vi vet att problemen finns. Skicka e-post eller ring oss så hjälper vi dig.

Tillsyn

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har anlitat vår leverantör av systemet för webbplatsen, för att göra en tillgänglighetsgranskning av hoganashem.se.

Redogörelsen uppdaterades den: 2023-01-24