TV & BREDBAND

TV

Höganäshem har tecknat ett nytt kollektivt avtal med Telia och från den 1 januari 2022 har du som boende tillgång till digital-TV med paketet Lagom från Telia för en kostnad av 99 kr/månaden, priset är fast tills avtalet går ut 2026-12-31 och kommer på din hyresavi.

Här kan du läsa mer vad som ingår i Telia Lagom
Tv & Streaming Lagom - Telia.se

Felanmälan av TV-boxen görs till Telia på telefonnumemr 020-20 20 70.
Ni som hyresgäst ansvarar för all utrustning så som kablar, fjärkontroll och boxen mm.  Går något av detta sönder eller försvinner blir ni betalningskyldiga.
För frågor om övriga tjänster hos Telia ringer du 90 200.

Om du ska flytta kontaktar du Telia på telefonnummer 020-20 20 70 för att ta reda på vad du ska göra med tv-boxen. Detta gäller även om du flyttar till en ny lägenhet inom Höganäshem.

Ökad säkerhet när du kontaktar Telia

From 1 april 2021 måste du som privatperson identifiera dig när du kommer i kontakt med Telia.

Beställer du via telia.se/aktivera behöver du ha ditt Bank-ID redo som du måste identifiera dig med. Har du inte Bank-ID behöver du en s.k. personlig kod. Koden kan du beställa via telia.se/id, genom att ringa Telias kundtjänst på 020-20 20 70 eller besök en Teliabutik. Alla frågor och svar gällande säker identifiering och personlig kod finns på telia.se/id.

Aktivera Telia Lagom

Då kan du välja att aktivera tjänsten. För att aktivera Telia Lagom, gå in på telia.se/aktivera och fyll i din adress och lägenhetsnummer. En TV-box skickas hem till dig i samband med aktiveringen. Du kan också ringa Telia på 020-20 20 70 för att aktivera och beställa hem din box.

Koppla in din utrustning

telia.se/komigang hittar du enkla manualer för hur du kopplar in din tv-box och kommer igång med tjänsten. Du kan också kontakta Telia via telefon.


Bredband

Bredband via fiber

Höganäshem har tecknat avtal med medieoperatören Zitius om bredbandstjänster. Det innebär att samtliga våra hyresgäster erbjuds ett öppet bredbandsnät med tillgång till triple-play-tjänster (internet, ip-tv samt ip-telefoni).

Zitius har rollen som kommunikationsoperatör, vilket innebär att de ansvarar för drift och övervakning samt att se till att det finns ett attraktivt utbud av konkurrerande tjänsteleverantörer i nätet.

Extra bredbandsuttag

Bredbandsuttag i vardagsrummet

De hyresgäster som beställer bredbandstjänster i Höganäshems bredbandsnät kommer att kunna få ett uttag i vardagsrummet intill befintligt tv-uttag utan extra kostnad. Observera att detta gäller bara de som inte redan har ett bredbandsuttag i vardagsrummet.

När man beställer en bredbandstjänst, kommer man att bli kontaktad av en montör  för att boka tid till montering av ett bredbandsuttag i vardagsrummet. Det är ElTel som utför installationerna. Kontakta oss på Höganäshem.

Fler bredbandsuttag

Om någon hyresgäst önskar fler bredbandsuttag får man bekosta detta själv. För installation av bredbandsuttag gäller precis som med allting annat som görs i lägenheten, att om det inte är utfört på ett fackmannamässigt sätt riskerar man att få återställa det i samband med en eventuell flytt. Prata gärna med din bovärd innan du installerar ett nytt uttag.

Felanmälan

Om du får problem med ditt bredband så ska du alltid ta kontakt med din bredbandsoperatör.

Tjänster, priser och leverantörer
  • För att se vilka tjänster, priser och leverantörer som finns i bredbandsnätet 
    klicka här. Du beställer bredbandstjänster direkt på sidan.
  • Tjänsteleverantörer kan komma att ändra på tjänster och priser framöver.
  • Observera att det är de olika tjänsteleverantörerna som du ska ta kontakt med om du har frågor om abonnemang, priser, tjänster, problem m.m.

man byter kanal på tv