AB Höganäshem

 

Flytta in

Nycklar

Det är hos bovärden du hämtar dina lägenhetsnycklar. Inflyttning sker från kl 16.00 på inflyttningsdagen, eller enligt överenskommelse med bovärden. Infaller den dagen på en helg, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det istället ske nästa vardag. Du ska vara beredd att visa legitimation och hyresavtal då du hämtar nycklarna.

Bovärden kommer också att ge dig den information du behöver för att du ska få en så bra start som möjligt som hyresgäst hos oss. Bovärdens kontaktuppgifter har du fått tillsammans med ditt hyresavtal. Du hittar dem även under fliken Kontakta oss.

Om det finns önskemål om att flytta in tidigare och du är överens med den avflyttande hyresgästen, måste det först godkännas av bovärden som i så fall lämnar ut en blankett som ska fyllas i och skrivas under av både utflyttande och inflyttande hyresgäst.

Om inflyttning sker under en helg så övertar inflyttande hyresgäst ansvaret att godkänna städningen. Om man inte godkänner städningen så får man komma överens med avflyttande hyresgäst eller låta bli att flytta in tills Höganäshem kan göra en besiktning.

Besiktning

Bovärden gör en slut- och städbesiktning när föregående hyresgäst flyttar ut, då noteras eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks i efterhand. Har du synpunkter så är det viktigt att du tar upp det med bovärden direkt, så att problemet kan lösas.

Hemförsäkring

Du behöver ha en hemförsäkring i din nya bostad och den ska vara giltig från avtalets första dag. En hemförsäkring ger dig som hyresgäst ett skydd för det som finns inom hemmets väggar. Det vill säga, för dig, din familj och din egendom. Förutom personskyddet så täcker en hemförsäkring förluster av din lösa inredning och dina saker vid till exempel brand eller en omfattande vattenskada. Kontrollera även att din hemförsäkring täcker eventuella saneringskostnader för skadedjur. 

Adressändring

Kom ihåg att anmäla adressändring. Det gör du på www.adressandring.se eller ring Svensk Adressändring på tfn 020-97 98 99.

Hushållsel

Kontakta Höganäs Energi senast fem dagar innan inflyttning, på tfn 042-33 74 00 eller www.hoganasenergi.se, för att vara säker på att elen är inkopplad när du flyttar in.

Telefon och bredband

Flytt av telefon och bredband anmäler du till respektive leverantör som du har avtal med.

Trygghetslarm

Om du är i behov av trygghetslarm vänder du dig till Höganäs kommun. Läs mer om detta här.