FLYTTA IN

NYKLAR 

Det är i receptionen du hämtar dina lägenhetsnycklar. Inflyttning sker från kl 13:00 på inflyttningsdagen fram till 16.00. Infaller den dagen på en helg, annan helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det istället ske nästa vardag. Du ska vara beredd att visa legitimation och hyresavtal då du hämtar nycklarna.

Om det finns önskemål om att flytta in tidigare och du är överens med den avflyttande hyresgästen, måste det först godkännas av din hyresvärd som i så fall lämnar ut en blankett som ska fyllas i och skrivas under av både utflyttande och inflyttande hyresgäst.

Om inflyttning sker under en helg så övertar inflyttande hyresgäst ansvaret att godkänna städningen. Om man inte godkänner städningen så får man komma överens med avflyttande hyresgäst eller låta bli att flytta in tills Höganäshem kan göra en besiktning.

BESIKTNING 
Bovärden gör en slut- och städbesiktning när föregående hyresgäst flyttar ut, då noteras eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks i efterhand. Har du synpunkter så är det viktigt att du tar upp det med bovärden direkt, så att problemet kan lösas.

HEMFÖRSÄKRNING
Du behöver ha en hemförsäkring i din nya bostad och den ska vara giltig från avtalets första dag. En hemförsäkring ger dig som hyresgäst ett skydd för det som finns inom hemmets väggar. Det vill säga, för dig, din familj och din egendom. Förutom personskyddet så täcker en hemförsäkring förluster av din lösa inredning och dina saker vid till exempel brand eller en omfattande vattenskada. Kontrollera även att din hemförsäkring täcker eventuella saneringskostnader för skadedjur. 

ADRESSÄNDRING
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

HUSHÅLLSEL
Kontakta Höganäs Energi senast fem dagar innan inflyttning, på 042-33 74 00 eller via www.hoganasenergi.se, för att vara säker på att elen är inkopplad när du flyttar in.

TELEFON & BREDBAND
Flytt av telefon och bredband anmäler du till respektive leverantör som du har avtal med. Läs mer om tv & bredband hos oss här. 

TRYGGHETSLARM 
Om du är i behov av trygghetslarm vänder du dig till Höganäs kommun. 

BOSTADSKÖ

När du har skrivit kontrakt på din nya bostad hos Höganäshem blir du avregistrerad ur bostadskön och dina poäng nollställs.

Logga in på Mina Sidor och registrera dig på nytt för att ställa dig i kö igen. Din boendesituation och dina behov kanske förändras längre fram, då kan det underlätta ditt sökande om du samlat kötid under tiden du bott i din lägenhet.