Hundar ska alltid hållas kopplade inom bostadsområdet och de får heller inte skälla, yla eller på annat sätt störa grannarna. Det är också självklart att du plockar upp efter din hund. Katter ska hållas under uppsikt, de får inte vistas i trapphus eller allmänna utrymmen.

Viss djurhållning, till exempel giftorm, kräver tillstånd från kommunens miljötillsynsnämnd.
Läs mer på kommunens hemsida..

FÅGELMAT

Det är inte tillåtet att mata fåglarna inom området, då det kan locka till sig råttor och andra skadedjur.

Kvinna med katt i famnen