En hyresgäst får enligt hyreslagen inte överlåta hyresrätten till annan person. Undantagna från denna regel är närstående som varaktigt sammanbor med hyresgästen. För att din partner/sambo ska kunna överta lägenheten krävs att ni har varit sammanboende i minst tre år och att lägenheten har använts med gemensamt hushåll samt att den varit er enda stadigvarande bostad.

För att en överlåtelse ska kunna godkännas behöver du som hyresgäst styrka ert varaktiga samboende.

Din partner/sambo som du vill ska ta över kontraktet måste uppfylla Höganäshems grundkrav och själv klara av att betala hyran.

Vid en eventuell överlåtelse nollställs den nya hyresgästens köpoäng.

Vid bodelning, äktenskapsskillnad eller hyresgästens död gäller att den andre maken får träda i hyresgästens eller dödsboets ställe om bostadslägenheten varit gemensam bostad för makarna. Liknande förhållanden gäller vid upplösning av sådant samboförhållande som avses i lagen om sambors gemensamma hem.

En förutsättning för överlåtelse enligt ovan är att kraven i vår uthyrningspolicy uppfylls.

Skicka in ansökan till kundservice kontoret. 
Ansökan om överlåtelse

Nyttiga länkar:

Hyresnämnden