LERBERGET

Höganäshems område i Lerberget finns markerat på kartan.