AB Höganäshem

 

Fakturering

Skicka faktura via post

För att våra leverantörsfakturor samt fakturabilagor ska kunna hanteras rätt, måste faktureringsadressen nedan finnas med både på fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert. Skulle adressen vara felaktig kommer fakturan att returneras tillbaka för komplettering. Detta då våra leverantörsfakturor scannas in av Bankgirocentralen AB. All annan post adresseras direkt till AB Höganäshem.

Vår faktureringsadress är:

AB Höganäshem
NBG 1001
Fe 116
105 69 Stockholm


För att scanningen ska fungera måste förstasidan på fakturan innehålla följande information:

 • Referens: "Beställarens namn – förnamn mellanslag efternamn"
 • Bankgironummer/Plusgiro
 • Totalbelopp
 • Momsbelopp
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Ert organisationsnummer (F-skattesedel)

Övrigt som skall framgå på fakturans förstasida är:

 • Objektsnummer: t ex lägenhetsnummer, skrivs enligt modellen 17-102
 • Arbetsordernummer: skrivs alltid enligt följande modell 090502:12
 • Projektnummer: 4- eller 5-siffrigt nummer (då det finns)
 • Utförandedatum
 • Arbetsbeskrivning
 • Tidsåtgång
 • Materialåtgång
 • Samt övriga enligt lagbestämda krav på vad som måste finnas på en faktura.
 • Vidare måste vi ha en faktura per arbetsordernummer/projektnummer.

För att förenkla hanteringen ber vi er att inte häfta ihop fakturorna med eventuella bilagor (använd gem) och att inte skicka med fakturakopior. Vi ber er även att undvika fakturor med färgtryck samt fakturor som är tryckta på tunt papper eftersom dessa orsakar problem i scanningen.

Vårt organisationsnummer är 556104-9551

 

Skicka faktura via e-post

Vi har möjlighet att ta emot fakturor via e-post. Adressen är:

NBG0000@tps.banctec.se

Krav för att skicka fakturor via e-post

För att möjliggöra automatisk inläsning av e-postfakturor skall nedan krav uppfyllas:

 • Accepterade bildfilformat är PDF, TIFF (CCITT Group 4 och bitonal 200 eller 300 DPI) eller PNG
 • 1 faktura per bildfil
 • Fakturans bild skall innehålla korrekt fakturaadress, FE-nr samt Kund-id
 • Max 4 MB per mail
 • Inga bilder eller filer i annat format bifogade eller infogade i e-postmeddelandet
 • Meddelanden eller konversationer kan inte skickas med fakturan

Adress

För att fakturan ska kunna skickas in via e-post är det viktigt att adressen är korrekt på fakturan. Se nedan:

Höganäshem

NBG 1001

FE 116

105 69  STOCKHOLM

 

För mer information, vänligen kontakta Höganäshem. Kontaktuppgifter finns här.