En bomkörning uppstår när Höganäshem eller vår entreprenör har planerat att utföra ett arbete i er bostad men inte kunnat åtgärda detta av någon anledning. Exempelvis att utföraren inte kommer in i bostaden eller att något har förhindrat utföraren att utföra sitt arbete. Har man som hyresgäst sagt att man ska vara hemma vid utsatt tid, meddelat att nyckel lämnas i tuben eller att låset är satt i serviceläge, men utföraren inte kommer in tas en avgift på 500 kr ut för bomkörningen.