INDIVIDUELL MÄTNING (IMD)

Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) innebär att du som hyresgäst bara betalar för det vatten som du har använt. Du kan enkelt se din förbrukning på Mina sidor.

VAD INNEBÄR IMD FÖR DIG SOM HYRESGÄST?
På din hyresavi ser du din vattenförbrukning och hur mycket det kostar. Du betalar för din förbrukning två månader i efterhand till exempel, det vatten du förbrukar i november kommer med på hyresavin i februari.

VAD KOSTAR DET?
Vattenförbrukningen i en lägenhet beror på hur många boende ni är i lägenheten, och den blir hög om ni till exempel är många som duschar länge. Priset vi debiterar dig baseras på våra leverantörers priser på vatten och värme. Det är svårt att på förhand säga vad din individuella vattenkostnad blir. Ett ungefärligt riktmärke är omkring 150–200 kr/person och månad.

I genomsnitt har varje person i Sverige en vattenförbrukning på cirka 140 liter per dygn. Av dessa är i genomsnitt 50–60 liter varmvatten vilket motsvarar ungefär 3 kWh. Vi använder vatten till mycket mer än att bara dricka och om man räknar till vattenförbrukningen per person så går det mesta till den personliga hygienen.

Den största vattenförbrukningen i hushållet går åt till:

 • 60 liter för personlig hygien
 • 30 liter för toalettspolning
 • 15 liter för disk
 • 15 liter för tvätt
 • 10 liter för mat och dryck
 • 10 liter för övrig användning

DU PÅVERKAR DIN EGNA VATTENFÖRBRUKNING
Fördelarna med individuell vattenmätning är att:

 • Det är ekonomiskt, du som hyresgäst kan styra över dina kostnader då du endast betalar för det du faktiskt använder.
 • Det är rättvist, var och en betalar för sin förbrukning.
 • Det är miljösmart eftersom det minskar energianvändningen.

TIPS FÖR ATT SPARA VATTEN:

 • Duscha istället för att bada.
 • Duscha kortare tid.
 • Stäng av vattnet vid intvålning och tandborstning.
 • Ställ en kanna vatten i kylskåpet istället för att spola länge varje gång du vill ha kallt vatten.
 • Se till att inte ha droppande kranar eller läckande toalettstolar i hemmet - det ska du i så fall felanmäla.
 • Se till att fylla tvätt- och diskmaskin innan de körs. Diska inte under rinnande vatten.

OM DIN IMD PLÖTSLIGT BLIVIT MYCKET HÖG
Om dethelt plötsligt blivit en onormalt hög vattenförbrukning, gör en felanmälan. OBS! Innan du felanmälar, se över om du har en kran som droppar eller att det rinner i toaletten. Anmäl det i så fall vid felanmälan. 

MOMSPLIKT PÅ INDIVIDUELL MÄTNING AV EL & VATTEN
Från och med mars 2020 kommer moms för individuell mätning av el och vatten att specificeras på din hyresavi. Det här kommer inte medföra en merkostnad för dig som hyresgäst, utan det innebär endast att Höganäshem kommer att specificera momsen för IMD på hyresavin.