INFORMATION OM PRIORITERING
Prioritering av sökande sker endast till redan boende hyresgäster hos AB Höganäshem. Observera att
prioriteringen gäller under ett år och max två erbjudande. Du har i första hand förtur till nuvarande
bostadsområde och i andrahand till likvärdiga område beroende på behov. Lägenhet söker du själv via ”Mina
Sidor”, har du frågor om lägenheten avseende tillgänglighet mm så kontakta ansvarig uthyrare för mer
information innan lägenheten avpubliceras från hemsidan (se datum ”anmäl senast” på objekt)

ANSÖKAN
Ansökan om prioritering ska ske skriftligen till AB Höganäshem. Intyg som styrker skälen ska vara bifogade
och ansökan ska vara undertecknad. Lämna ansökan i god tid, normal handläggningstid är ca fyra veckor. Om
ansökan inte är komplett ska den på vår begäran kompletteras.
Observera att 3 månaders uppsägningstid gäller trots prioritering vilket kan medföra dubbelhyror.

SKÄL FÖR PRIORITERING
För att en prioritering ska godkännas måste det föreligga beaktansvärda skäl. För att bli aktuell för prioritering

Fyll i blankett och skicka in till kundservicekontoret: Prioritering
måste hyresgästen ha skött sitt nuvarande boende