UTHYRNINGSPOLICY

Höganäshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som arbetar för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. Alla som uppfyller våra grundkrav har samma rätt att söka och få bostad.

GRUNDKRAV

För att hyra lägenhet hos oss har vi vissa krav som du måste uppfylla:

 • Godkänd inkomst.
 • Minst 18 år (registrering i bostadskön från 16 år).
 • Minst ha 50 % kvar av inkomsten efter att hyran är betald.
 • Maximalt två betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna.
 • Ingen oreglerad skuld till Höganäshem.
 • Aktuella registrerade skulder hos Kronofogden får inte överstiga 20 000 kr eller vara hyresrelaterade.
 • Inga störningsanmärkningar från tidigare hyresvärd.
 • Varit skötsam i tidigare boenden.

Dessutom gäller:

 • Du måste förnya din registrering minst var 12:e månad för att behålla dina köpoäng.
 • Dina köpoäng är personliga och kan inte överlåtas.
 • Du måste vara folkbokförd och ha för avsikt att själv bo i lägenheten du söker.
 • När du fått en lägenhet raderas din registrering och dina köpoäng försvinner.
 • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
 • Du får bara ha ett lägenhetsavtal.
 • Föräldrar och barn kan inte teckna ett gemensamt bostadsavtal.
 • Vi tar alltid en kreditupplysning innan ni blir erbjuden en visning. 

INKOMST
En förutsättning för att få teckna hyresavtal på en lägenhet är att du har ekonomiska förutsättningar att långsiktigt klara betalningen av hyran.

Som godkänd inkomst räknas lön från arbete, kapital, pension, a-kassa och av myndighet beviljat stöd eller bidrag. En kreditprövning görs och ligger till grund när vi fattar ett beslut kring möjligheten för dig som sökande att teckna ett lägenhetsavtal.

I de fall du har lämnat falska uppgifter och förfalskade intyg förlorar du dina köpoäng och blir spärrad i vår bostadskö. Du kommer dessutom att bli polisanmäld.

FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Beviljad av Höganäs kommun.

KAPITAL
Om du inte har inkomst, men eget kapital, krävs att du ska kunna visa att ditt totala tillgängliga kapital motsvarar minst tre årshyror för den aktuella bostaden. Kapitalet ska finnas i Sverige. Vid komplettering med eget kapital görs en bedömning i varje enskilt fall grundat på inkomst, kapital och den aktuella bostadens hyra.


REFERENSER
Referenser från tidigare hyresvärd kan komma att begäras.

UPPFYLLER INTE VÅR UTHYRNINGSPOLICY
Om man inte uppfyller vår uthyrningspolicy gällande skulder och har aktiva skulder så blir man spärrad i 12 månader. När spärren har släppts så kommer vi göra en ny kreditupplysning vid en ansökning av lägenhet, är skulderna fortfarande aktiva blir ni åter igen spärrade.

Har ni sen tidigare dåliga referenser kan vi spärra er från att söka bostad hos oss.

Har ni misskött er bostad under tiden ni varit hyresgäst hos oss blir ni spärrade för att söka ny lägenhet i vårt bestånd. 

ANTAL BOENDE I HÖGANÄSHEMS LÄGENHETER
Nedanstående riktlinjer gäller för normalstora lägenheter för att motverka trångboddhet.

 • 1 rum och kök: Högst tre personer
 • 2 rum och kök: Högst fyra personer
 • 3 rum och kök: Högst sex personer
 • 4 rum och kök: Högst åtta personer
 • 5 rum och kök: Högst tio personer

NYBYGGNATION
Vid nyproduktion hyrs lägenheterna ut i enlighet med styrelsens beslut för det enskilda projektet. Det kan innebära att lägenheterna, i olika omfattning, hyrs ut via köpoäng, lottning, först till kvarn, prioritering till redan boende hyresgäster i området etc.

När fastigheten är färdigställd övergår bostadskön till normalt uthyrningsförfarande vid vakanser.

TRYGGHETSBOSTÄDER
För att få hyra lägenhet på trygghetsboenden krävs att minst en kontraktsinnehavare uppfyller ålderskravet för boendet.

FÖRTUR/PRIORITERING
Förtur gäller endast till våra befintliga hyresgäster. Förtur i bostadskön fordrar speciella skäl såsom medicinska eller sociala. Förtur ges normalt inte till trygghetsbostäder. 

UTHYRNING AV PARKERINGSPLATSER
För att hyra en bilplats hos oss behöver du först ställa dig i kö. Du ställer dig i kö via Mina sidor genom att klicka på Mina Prenumerationer. Välj "Prenumerationer parkeringsplatser & garager" och klicka sedan i Bilplats. Du anmäler därefter själv intresse på den plats du önskar hyra.

Du kan anmäla ditt intresse på tre bilplatser åt gången. Du får hyra en bilplats till en början, men finns det gott om lediga platser där du bor finns möjligheten att hyra fler. 

Även du som inte har ett bostadskontrakt hos Höganäshem kan hyra bilplats hos oss.

UTHYRNING AV FÖRRÅD
För att hyra förråd hos oss måste grundkraven i uthyrningspolicyn uppfyllas.


UPPSÄGNING
Uppsägningstiden för hyresavtal följer hyreslagen och är i normalfallet tre månader. Vid dödsfall är det en månads uppsägningstid, förutsatt att hyresavtalet sägs upp inom en månad efter dödsfallet.

SEPARATION
Om någon av parterna vid en separation säger upp sin del av hyresavtalet så förfaller hela avtalet. Den andre kan då ha rätt att överta avtalet och få det förlängt för egen del. Detta förutsätter att hen uppfyller grundkraven i uthyrningspolicyn. Uppsägning regleras i hyreslagen (Jordabalken 12 §8).

Parter som är oense om vem som ska få bo kvar i lägenheten löser sin tvist genom att båda eller ena parten vänder sig till en bodelningsförrättare vid tingsrätten. Det är inte hyresvärden som avgör tvisten.

ÖVERLÅTELSE
För att kunna överlåta en lägenhet till en annan person krävs det att personerna bott tillsammans i minst tre år och att lägenheten använts som gemensamt hushåll samt att den varit deras enda stadigvarande bostad. Det betyder till exempel att en inneboende eller andrahandshyresgäst inte kan överta ett hyreskontrakt.

För att en överlåtelse ska godkännas behöver hyresgästen styrka sitt varaktiga samboende och uppfylla grundkraven i uthyrningspolicyn. Uppsägning regleras i hyreslagen (Jordabalken 12 §8). När ansökan är godkänd och den nya personen tar över kontraktet stryks dennes köpoäng.

DIREKTBYTE
Höganäshem godkänner direktbyte om det finns beaktansvärda skäl och grundkraven i uthyrningspolicyn uppfylls.

ANDRAHANDSUTHYRNING
En andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av Höganäshem. Höganäshem godkänner andrahandsuthyrning vid beaktansvärda skäl som till exempel ålder eller sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden eller andra skäl. Sker en olovlig andrahandsuthyrning kommer ni bli spärrade och sedan 2019 är det brottsligt att hyra ut i andra hand utan tillstånd och samtidigt ta ut en oskälig hyra. Straffet kan bli böter eller (i grova fall) fängelse i upp till två år. Notera att du även kan komma att behöva betala tillbaka den delen som överstiger en skälig hyra för upp till två år tillbaka i tiden.