AB Höganäshem ska erbjuda sina kunder en god inomhusmiljö och bidra till långsiktig hållbar utveckling med fokus på minimal miljöpåverkan.

Vårt miljöarbete styrs av helhetssyn, affärsmässighet, långsiktighet och engagemang. I det dagliga arbetet inom den egna organisationen ska vi informera samt motivera till ett miljömässigt handlande. Vi utvecklar och förbättrar ständigt vårt miljöarbete.

DETTA SKA VI UPPNÅ GENOM ATT:

  • Samverka med leverantörer, entreprenörer och andra samarbetspartners som har god miljökompetens och tydlig miljöprofil.
  • Fortsätta arbetet med att minska energianvändningen med både traditionella åtgärder och kreativa idéer. Detta innefattar bl.a. att fasa ut fossila bränslen.
  • Arbeta aktivt med att ge våra hyresgäster förutsättningar och inspiration att själva ta ansvar och göra miljöanpassade val i sina hem.
  • Optimera materialanvändningen så att uppkomst av avfall minimeras.
  • Transportera oss så miljöanpassat som möjligt.
  • Ha kunskap och insikt i att vi följer lagkrav, samt våra ägares och samhällets miljökrav på oss.
  • Ligga steget före och ha ambitionen att arbeta förebyggande och med ständiga förbättringar.
  • Bygga och förvalta fastigheter med livscykeltänkande och god resurshushållning.

Vattenbryn