UPPSÄGNING VID DÖDSFALL

Dödsbo kan inom en månad från dödsfallet säga upp hyresavtalet med en månads uppsägning räknat från närmast kommande månadsskifte.

EXEMPEL

Om skriftlig uppsägning inkommer från dödsboet under juni månad, blir lägenheten uppsagd till sista juli.

Ta kontakt med Skatteverket för att beställa ett dödsfallsintyg och släktutredning. På denna framgår vilka personer som har möjlighet att skriva på en uppsägning av lägenheten. Skriflig uppsägning från samtliga dödsbodelägare (dödsbodelägare kan ge skriftlig fullmakt till någon av dödsbodelägarna). Vi är tacksamma om ni gör en notering om vem som är kontaktperson tillsammans med kontaktuppgifter.

Dödsfallsintyg och släktutredning samt eventuella fullmakter lämnas eller skickas till:'

AB Höganäshem
Box 96
263 21 Höganäs

Besöksadress: Östra Parkgatan 2 (Tivolihuset)