ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du inte själv ska använda din lägenhet under en viss tid kan du, om du har giltiga skäl, hyra ut din lägenhet i andra hand. Giltiga skäl kan vara:

  • Du ska studera på annan ort
  • Du har fått en tillfällig anställning på annan ort
  • Du ska flytta ihop med någon på prov
  • Du är på sjukhuset och får vård under en längre tid

DU FÅR INTE HYRA UT I ANDRAHAND UTAN VÅRT TILLSTÅND
Det är viktigt att andrahandsuthyrningen går rätt till, att du kan motivera varför du vill hyra ut i andra hand och att den tidsperiod det gäller är begränsad och kan bekräftas med intyg eller liknande. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd eller att inte följa de regler som gäller vid andrahandsuthyrning, till exempel att hyra ut lägenheten för att tjäna extra pengar, är inte tillåtet. Att inte följa reglerna kring andrahandsuthyrning kan leda till uppsägning av hyreskontrakt, böter eller fängelse i upp till två år. Vi ger inga generella tillstånd utan varje ansökan prövas för sig.

ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUTHYRNING
För att ansöka om andrahandsuthyrning fyller du i denna blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning och skickar in till kundservice kontoret.  

Om du ska vistas utomlands under uthyrningsperioden behöver du även skriva en fullmakt för någon som kan företräda dig i dina hyresangelägenheter under tiden du inte vistas i Sverige. Fullmakten hittar du även här: Fullmakt vid andrahandsuthyrning

Ansökningarna handläggs i turordning efter ankomstdatum och vi tar kontakt med dig som lämnat in ansökan så fort vi har något besked att lämna. Du kan räkna med att få ett svar inom fyra veckor. Under semestertider kan hanteringstiden vara något längre.

OM DIN ANSÖKAN BLIR GODKÄND
Om din ansökan godkänns bör du alltid skriva ett avtal mellan dig och andrahandshyresgästen.

Observera att som förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig för lägenheten, både ekonomiskt och vid eventuella störningar och skador. Ett gott råd är därför att bara hyra ut lägenheten till någon du verkligen litar på. Om du känner behov av att kontrollera den tilltänkta andrahandshyresgästens ekonomi kan du kontakta kronofogdemyndigheten i Höganäs.

En godkänd ansökan är alltid tidsbegränsad vilket betyder att andrahandshyresgästen inte har rätt att bo kvar i lägenheten efter avtalad tidsperiod och personen har heller ingen rätt att överta lägenheten.

OM DIN ANSÖKAN INTE GODKÄNNS
Om vi inte godkänner andrahandsuthyrningen har du som hyresgäst alltid rätt att få ärendet prövat i hyresnämnden. Du kan även välja att säga upp din lägenhet hos oss med sedvanlig uppsägningstid.

Att tänka på:
  • Ansök alltid om tillstånd att hyra ut i andra hand.
  • Hyr aldrig ut en lägenhet i andra hand utan att skriva ett avtal mellan dig som förstahandshyresgäst och din andrahandshyresgäst.
  • Enligt hyreslagen är det förbjudet att ta mer betalt i hyra av andrahandshyresgästen än den hyra du själv betalar. Om du som förstahandshyresgäst tar ut ett högre belopp kan du bli skyldig att betala tillbaka den extra inkomsten som du fått. Du riskerar även att bli av med ditt hyreskontrakt.
  • Som förstahandshyresgäst får du inte ta mer än 15 % extra betalt för en möblerad lägenhet samt ersättning för abonnemang. Vi beviljar aldrig någon kommersiell uthyrning, dvs det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet via exempelvis Airbnb.
  • Att inte följa regler kring andrahandsuthyrning kan leda till uppsägning av hyreskontrakt, böter eller fängelse i upp till två år.

HÅRDARE LAGSTIFTNING MOT OLOVLIG ANDRAHANDSUTHYRNING OCH SVARTHANDEL MED HYRESKONTRAKT
Den 1 oktober 2019 ändrades hyreslagen och straffen skärptes för den som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd eller ägnar sig åt kontraktshandel. Den nya lagen syftar till att motverka otillåten andrahandsuthyrning och försvåra svarthandel.

För den som hyr ut sin lägenhet utan tillstånd innebär den nya lagen en ökad risk för att utan förvarning bli av med sitt hyreskontrakt. Om den som hyr ut lägenheten dessutom tar ut en oskälig hyra riskeras inte bara kontraktet, utan hyresgästen riskerar även böter eller fängelse upp till två år.

Förutom för olovlig andrahandsuthyrning skärptes lagen för den som köper eller säljer ett hyreskontrakt. Straffet kan innebära omedelbar flytt och böter eller fängelse. Säljaren riskerar upp till 4 års fängelse.

Här kan du läsa mer om vad den nya lagen innebär.