OM KORTTIDSKONTAKT

I några av våra bostadsområden förbereder vi nu för upprustning och renovering. I de hus som står på tur att renoveras kommer lägenheter som blir lediga att hyras ut med korttidskontrakt. Dessa märks ut med en tydlig bild vid uthyrningen där det står korttidskontrakt.

VAD INNEBÄR ETT KORTTIDSKONTRAKT?

Ett korttidskontrakt löper under en begränsad tid. När renoveringen ska starta har du inte längre rätt att bo kvar i lägenheten, utan måste flytta ut. Från det att ditt korttidskontrakt sägs upp har du alltid tre månad på dig att flytta, räknat från nästkommande månadsskifte om inget annat avtalats.

VARFÖR HYRS LÄGENHETERNA UT MED KORTTIDSKONTRAKT?

När renoveringen ska ske behöver vi komma in i alla lägenheter. Arbetet kommer att underlättas om några av lägenheterna i huset är tomma.
Samtidigt vet vi att det finns bostadssökande som är intresserade av att snabbt kunna hyra en lägenhet under en kortare tid. För dessa kan korttidskontrakt vara en möjlighet.

HUR GÅR DET TILL?

När du skriver på ett korttidskontrakt för en lägenhet fyller du tillsammans med vår personal i en särskild blankett där du avstår från besittningsrätt till din lägenhet. Denna blankett skickas sedan till Hyresnämnden, som godkänner avtalet.
När det blir dags för renovering i ditt hus kommer kontraktet att sägas upp kommande månadsskifte. Efter detta månadsskifte har du tre månad på dig att hitta ett nytt boende om inget annat avtalats.

HUR LÄNGE FÅR JAG BO I LÄGENHETEN?
Vi förmedlar lägenheter med korttidskontrakt i de fastigheter där det finns en renoveringsplan. Det går dock inte alltid att säga exakt när renoveringen kommer att starta i din lägenhet. Tiden som du bor med korttidskontrakt kan därför variera från några enstaka månader och upp till ett par år.

BLIR HYRAN LÄGRE FÖR DE HYRESGÄSTER MED KORTTIDSKONTRAKT?
Nej, det är ingen skillnad.

ÄR DET EN SEPARAT KÖ FÖR ATT FÅ HYRA MED KORTTIDSKONTRAKT?
Nej, lägenheter med korttidskontrakt läggs ut på hemsidan på samma sätt som övriga lägenheter, en bild som visar att det är korttidskontrakt läggs in.

KAN JAG STÅ I KÖ TILL EN NY LÄGENHET HOS HÖGANÄSHEM NÄR JAG HAR ETT KORTTIDSKONTRAKT?
Ja, du räknas som hyresgäst hos Höganäshem och kan fortsätta stå i vår bostadskö. Du får behålla de köpoäng som du har sedan tidigare, och även tillgodoräkna dig nya poäng under tiden som du har korttidskontrakt. 

NÄR MIN LÄGENHET ÄR RENOVERAD, FÅR JAG DÅ FLYTTA TILLBAKA TILL DEN? 
Nej. De lägenheter som varit uthyrda med korttidskontrakt återgår till den vanliga bostadskön när de är färdigrenoverade och hyrs ut på nytt. Du kan inte få förtur till samma lägenhet.

HAR HYRESGÄSTER MED KORTTIDSKONTRAKT SÄMRE MÖJLIGHETER ATT FÅ HJÄLP MED REPARATIONER I LÄGENHETEN?
Nej, det är ingen skillnad. I de hus som ska renoveras försöker vi så långt som möjligt att undvika kostsamma reparationer innan renoveringen startar. Men oavsett om du har korttidskontrakt eller ett vanligt kontrakt så utför vi naturligtvis de reparationer som anses nödvändiga.

ÄR DET LÄGRE KRAV FÖR ATT FÅ HYRA EN LÄGENHET MED KORTTIDSKONTRAKT?
Nej, det är samma regler som gäller, läs gärna vår uthyrningspolicy för att se vad som gäller.