BRANDSKYDD & SÄKERHET

Vi vill att du ska vara trygg i ditt hem och det är därför viktigt att du inte förvarar saker i trapphuset och att du har rätt skydd i din lägenhet.

BRANDVARNARE
I varje bostad ska det finnas minst en brandvarnare. Saknar du brandvarnare måste du göra en felanmälan. 

SAKER I TRAPPHUSET
Som ansvariga för våra hyresgästers trygghet och säkerhet är vi tvungna att rensa undan och ta rätt på alla saker som står i trapphusen i våra fastigheter. Vi följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regler, som gör gällande att utrymningsvägar som trapphus och källargångar inte får användas som förvaringsplats. Dels kan sakerna, om de börjar brinna, rökfylla trapphuset med giftig rök, dels kan de hindra utrymning och försvåra för brandförsvarets räddningsinsats med personal och utrustning.

SÅ UNDVIKER DU EN BRAND

  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
  • Var noga med att släcka alla ljus, låt inga ljus stå och brinna i rum där du inte är.
  • Se till att alla elsladdar är hela.
  • Lämna aldrig en kastrull med matolja utan uppsikt eftersom oljan hettas upp väldigt snabbt. Se till att du har ett kastrullock i närheten när du lagar mat med matolja. Du kan kväva elden med hjälp av locket.

OM DET BÖRJAR BRINNA
Om en brand skulle bryta ut är det viktigt att utrymningsvägarna är fria. Den ordning som rekommenderas finner du nedan. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

  • Om möjligt varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när den kommer.
  • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare mot glöden, inte på lågorna. Brandfilt är också bra för att kväva elden om det börjar brinna.


HEMFÖRSÄKRING
En olycka händer lätt! Även om olyckorna och skadorna som uppkommer är oavsiktliga så är det du som hyresgäst som måste betala för skadan som uppstår inne i lägenheten.

En hemförsäkring kan inte skydda dig mot olyckor, men om en olycka ändå händer är det bra att ha en försäkring som täcker det som kan gå förlorat. Om du som hyresgäst skulle orsaka en stor skada så som en brand eller vattenläcka kan du bli skadeståndsskyldig för detta.  Det är ansvarsskyddet i hemförsäkringen som blir aktuellt om du får ett krav för en skada som du orsakat i din hyresrätt.
Ditt försäkringsbolag utreder om du är vållande till skadan och betalar i sådana fall ersättning till hyresvärden i ditt ställe.

Testa din brandvarnare - bli påmind med SMS

På MSBs hemsida kan du registrera ditt mobilnummer och få en påminnelse när det är dags att testa brandvarnaren. Registrera ditt nummer på 
msb.se/testabrandvarnare

Brandsläckare hängandes på vägg

Tips när du ska teckna hemförsäkring

På Konsumenternas försäkringsbyrå kan du jämföra vad som ingår i hemförsäkringarna hos olika bolag. www.konsumenternas.se