MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Höganäshem är diplomerade enligt svensk miljöbas och arbetar målinriktat för bättre kunskap och rutiner. Vi har antagit en miljöpolicy och har miljömål som ingår som en del i kommunens miljöprogram. 

Här till vänster kan du läsa mer om vårt miljöarbete och ta del av smarta energispartips.

earth-1013746_1920