VÅRDA LÄGENHETEN 

Du är skyldig att sköta lägenheten genom att städa och hålla den snygg. Här är några enkla tips:

  • Använd milda rengöringsmedel som är skonsamma för dig och miljön.
  • Håll spis och ugn rena så att smuts och fett inte bränner fast.
  • Frosta av kyl och frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv, använd inte kniv eller hårda föremål – då kan skador uppstå.
  • Rensa avloppen då och då så att det inte blir stopp.
  • Spola endast ner toalettpapper i toastolen för att undvika stopp.

ANTAL BOENDE PER LÄGENHET
Höganäshem har riktlinjer för hur många personer som får bo per lägenhet. Detta för att förhindra osunda boendeförhållanden, dels för att säkerställa ett bra boende för både de som bor i lägenheten och de kringboende, och dels utifrån säkerhets- och trygghetsaspekter. Våra riktlinjer är:

1 rum och kök - 3 personer

2 rum och kök - 4 personer

3 rum och kök - 6 personer

4 rum och kök - 8 personer

5 rum och kök - 10 personer


BALKONG
Njut av din balkong men ta hänsyn till dina grannar. Häng balkonglådor på insidan av räcket. Skaka inte mattor eller annat på balkongen. Det är inte tillåtet att grilla eller elda på balkongen. Ett undantag är elgrill, vilket går bra att använda.  Fråga din bovärd om det finns anvisade platser för grillning i ditt område.

HEMFÖRSÄKRING
En hemförsäkring ger i många situationer ett bra skydd för en hyresgäst. Den gäller både vid skador på den egna egendomen och på hyresvärdens egendom. Den ger också ekonomiskt skydd vid inbrott. En hemförsäkring omfattar dessutom alla medlemmar i familjen.

UTEPLATS/TERRASS/TRÄDGÅRD
Du som har uteplats, terrass eller trädgård ska hålla den välvårdad och underhållen på egen bekostnad. Den skyldigheten omfattar också eventuella staket, trädäck, plattsättningar, plank och häckar som hör till. Du är skyldig att följa Höganäshems eventuella anvisningar om begränsad höjd på plank och häckar.

INSTALLATIONER
Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. 

GRILLNING
Det är endast tillåtet att använda elgrill på balkongen/uteplatsen. Det är inte tillåtet att grilla med kol eller gasol på grund av rök och brandrisk. Grillning får endast ske på för ändamålet anvisad plats. Hör med din bovärd om det finns anvisade platser för grillning i ditt område.


 

Vit cykel