AB Höganäshem

 

Lägenheten

Vårda lägenheten

Du är skyldig att sköta lägenheten genom att städa och hålla den snygg. Här är några enkla tips:

 • Använd milda rengöringsmedel som är skonsamma för dig och miljön.
 • Håll spis och ugn rena så att smuts och fett inte bränner fast.
 • Frosta av kyl och frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv, använd inte kniv eller hårda föremål – då kan skador uppstå.
 • Rensa avloppen då och då så att det inte blir stopp.
 • Spola endast ner toalettpapper i toastolen för att undvika stopp.

Antal boende per lägenhet

Höganäshem har riktlinjer för hur många personer som får bo per lägenhet. Detta för att förhindra osunda boendeförhållanden, dels för att säkerställa ett bra boende för både de som bor i lägenheten och de kringboende, och dels utifrån säkerhets- och trygghetsaspekter. Våra riktlinjer är:

1 rum och kök - 3 personer

2 rum och kök - 4 personer

3 rum och kök - 6 personer

4 rum och kök - 8 personer

5 rum och kök - 10 personer

Balkong

Njut av din balkong men ta hänsyn till dina grannar. Häng balkonglådor på insidan av räcket. Skaka inte mattor eller annat på balkongen. Det är inte tillåtet att grilla eller elda på balkongen. Fråga din bovärd om det finns anvisade platser för grillning i ditt område.

Brandvarnare

Brandvarnare räddar många liv varje år. Därför har vi monterat brandvarnare i alla lägenheter. Du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Byt batteri och rengör den från smuts och damm. Ring 112 om brand uppstår. Använd aldrig hiss vid utrymning.

Hemförsäkring

En hemförsäkring ger i många situationer ett bra skydd för en hyresgäst. Den gäller både vid skador på den egna egendomen och på hyresvärdens egendom. Den ger också ekonomiskt skydd vid inbrott. En hemförsäkring omfattar dessutom alla medlemmar i familjen.

Uteplats

Du som har uteplats ska underhålla och sköta den ”egna tomten” och tillhörande uteplats - klippa gräset, rensa ogräs, ansa buskar och hålla uteplats och tillhörande plattytor rena på egen bekostnad.

Studsmatta/pool

Det är inte tillåtet att använda studsmatta eller pool på gemensamma ytor på Höganäshems områden.

Om du som hyresgäst vill ha en pool eller studsmatta på den mark du hyr, det vill säga tomten i anslutning till din bostad, är du själv fullt ansvarig. Du måste därför se till att inga barn eller obehöriga obevakat kan använda den.

En plaskdamm med maximalt 20 cm vattendjup behöver inte ha särskilt skydd. Bassänger och pooler djupare än 20 cm på tomtmark ska ha skydd mot barnolycksfall:

 • Ett minst 0.9 m högt staket runt poolen. Grind ska inte kunna öppnas av barn.
 • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät ska täcka poolen när man inte använder den.
 • Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer någon olycka.
Tänk också på:
 • Det är inte tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten.
 • När du tömmer poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du blir ersättningsskyldig för eventuella skador.
 • Visa hänsyn så att dina grannar inte störs av lekutrustning, badande etc.

Extranycklar

Om du behöver extranycklar till din lägenhet så beställer du det via din bovärd. Klicka här för prislista.

Paraboler

Du måste alltid prata med din bovärd innan du installerar en parabol utvändigt.

Installationer

Endast person med särskild behörighet får göra ingrepp i ledningar för vatten, avlopp och el. Kontakta din bovärd så kan han/hon anvisa behörig installatör för t ex installation av tvätt- eller diskmaskin.

Grillning

Det är endast tillåtet att använda elgrill på balkongen/uteplatsen. Det är inte tillåtet att grilla med kol eller gasol på grund av rök och brandrisk. Grillning får endast ske på för ändamålet anvisad plats. Hör med din bovärd om det finns anvisade platser för grillning i ditt område.