För att underlätta betalningen av hyran kan du välja e-faktura eller autogiro. Väljer du något av dessa alternativ skickar vi ingen pappersfaktura.

BETALA I TID

Det är viktigt att du betalar din hyra i tid. Den ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Det innebär t ex att hyran för april ska vara betald senast den siste mars.

en kalender som visar när hyran ska betalas

Ibland händer det att hyresgäster får problem med att betala hyran. Därför vill vi redan nu tala om att vi ser mycket allvarligt på sena hyror. Men vi är också angelägna om att hjälpa dig om du skulle få problem. Kontakta Höganäshem eller Höganäs Kommuns budget- och skuldrådgivning om du får problem med din hyra.

I de flesta fall brukar problemen vara tillfälliga och lösa sig på kort tid. Men det förekommer också, tyvärr alltför ofta, att hyresgäster blir uppsagda eftersom de inte betalar hyran som de ska.

VAD HÄNDER OM JAG INTE BETALAR I TID?

Om du inte betalar hyran i tid, får du ett inkassokrav efter ett par dagar. Dessutom tillkommer en avgift och dröjsmålsränta. Efter att ärendet överlämnats till inkassoföretaget kommer du att hänvisas direkt dit med eventuella frågor. Om du fortfarande inte betalar går ärendet till slut vidare för avhysning och betalningsföreläggande.

Från och med 2021-04-01 har Svea Inkasso tagit över inkassohanteringen. Tidigare ärenden hanteras av Ropo Capital.

 

 

Nyttiga länkar:

Mina Sidor

E-faktura

Autogiro

Manuell inbetalning

Höganäs kommun Budget-, skuld-, och hyresrådgivning

Ropo Capital (Colligent)

Svea Inkasso