AB Höganäshem

 

Din hyra

Hyresavier

Vi skickar ut hyresavier en gång per månad. Det är viktigt att du använder rätt avi för rätt månad, och att du anger rätt OCR-nummer om du betalar via internet. Använder du fel avi eller anger fel OCR-nummer kommer betalningen att bokas felaktigt eller i värsta fall på en annan hyresgäst.

Observera att en hyresvärd inte är skyldig att lämna ut hyresavier – detta är en service från Höganäshems sida. Obetald hyra kan inte skyllas på utebliven avisering.

Om du saknar en hyresavi kan du logga in på Mina sidor för att hitta ditt OCR-nummer. Du kan även ringa till oss så skriver vi en ny till dig eller lämnar ut aktuellt OCR-nummer för internetbetalning. Alternativt går det bra att använda bankgiro 5136-4065 för manuell betalning. Ange då ditt lägenhetsnummer och namn som referens så vi vet var betalningen kommer ifrån.

Det finns även möjlighet att betala hyran via e-faktura och/eller autogiro. Väljer du något av dessa alternativ skickar vi ingen pappersfaktura.

Om du betalar din hyra från utlandet så är Höganäshems IBAN nr: SE20 8000 0821 4992 4163 7322 och BIC (SWIFT-adress): SWEDSESS.

Betala i tid

Det är viktigt att du betalar din hyra i tid. Den ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Det innebär t ex att hyran för april ska vara betald senast den siste mars.

Ibland händer det att hyresgäster får problem med att betala hyran. Därför vill vi redan nu tala om att vi ser mycket allvarligt på sena hyror. Men vi är också angelägna om att hjälpa dig om du skulle få problem. Kontakta Höganäshem eller Höganäs Kommuns budget- och skuldrådgivning om du får problem med din hyra.

I de flesta fall brukar problemen vara tillfälliga och lösa sig på kort tid. Men det förekommer också, tyvärr alltför ofta, att hyresgäster blir uppsagda eftersom de inte betalar hyran som de ska.

Vad kan jag göra om jag blir efter med hyran?

Kontakta oss direkt. Genom ett enkelt samtal i lugn och ro kan vi tillsammans börja reda ut problemen. Vi går igenom din situation och kan eventuellt lägga upp en avbetalningsplan tillsammans.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar hyran i tid, får du ett inkassokrav efter ett par dagar. Dessutom tillkommer en avgift och en dröjsmålsränta. Efter att ärendet överlämnats till inkassoföretaget, Colligent, kommer du att hänvisas direkt dit med eventuella frågor. Om du fortfarande inte betalar går ärendet till slut vidare för avhysning och betalningsföreläggande.

 

Du betalar självklart alltid hyran först - och i tid!

 

Nyttiga länkar:

Mina Sidor

Information om e-faktura

Information om autogiro

Höganäs kommun Budget-, skuld-, och hyresrådgivning

Colligent inkassobolag